Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 4, 2013
Image Size
175 KB
Resolution
500×560
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,038
Favourites
239 (who?)
Comments
146
Downloads
131
×
Small Pack Resources Collected by @ EJ by Eriol-Diggory-Art Small Pack Resources Collected by @ EJ by Eriol-Diggory-Art
:juggle: Hế lu tất cả mọi người :juggle:
Hứa với mọi người ở các pack signature trước, tớ đã đem một số res để tạo thành pack res này để share vs mọi ng ^^
Đã gọi là small pack res nên số lượng cũng nhỏ thôi =]]

------
Resouces by @lienoly; @justamiee
Blending by @EJ

-------
:stereo:Lượt down không khớp với số fav và comment thì pack này là pack cuối mà tớ share đấy!! mọi ng biết phải làm gì khi down rồi chứ :stereo:
DOWNLOAD [link]
-------
:whisper:Lần sau chắc tớ chỉ share cho ng quen thôi =]]:whisper:
Add a Comment:
 
:icondad-sora:
DAD-Sora Featured By Owner Dec 3, 2014  Student
Xin 
Reply
:iconhwangyeonna:
hwangyeonna Featured By Owner Oct 22, 2014  Student Interface Designer
Mình xin nhé ^^
Reply
:iconsweetdart18:
Sweetdart18 Featured By Owner Jul 12, 2014  Hobbyist Digital Artist
thx ^^
Reply
:iconchunnifer:
chunnifer Featured By Owner Jun 27, 2014  Student
tks :D
Reply
:iconakiochan5302:
akiochan5302 Featured By Owner May 9, 2014  Student Interface Designer
 - xin
Reply
:iconchanyunsociupark:
chanyunsociupark Featured By Owner Apr 13, 2014  Hobbyist Artist
xinn
Reply
:iconmydestinys:
MyDestinys Featured By Owner Feb 25, 2014
xin :3
Reply
:iconnightyj:
NightYJ Featured By Owner Feb 22, 2014
Fav+cmt
Reply
:iconlucca27081999:
Lucca27081999 Featured By Owner Feb 2, 2014  Professional Interface Designer
Fav+cmt

Reply
:iconbaekhagya:
baekhagya Featured By Owner Jan 2, 2014
Fav + Cmt 
Reply
Add a Comment: