Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
July 4, 2013
Image Size
175 KB
Resolution
500×560
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,298 (7 today)
Favourites
226 (who?)
Comments
141
Downloads
118
×
Small Pack Resources Collected by @ EJ by Eriol-Diggory-Art Small Pack Resources Collected by @ EJ by Eriol-Diggory-Art
:juggle: Hế lu tất cả mọi người :juggle:
Hứa với mọi người ở các pack signature trước, tớ đã đem một số res để tạo thành pack res này để share vs mọi ng ^^
Đã gọi là small pack res nên số lượng cũng nhỏ thôi =]]

------
Resouces by @lienoly; @justamiee
Blending by @EJ

-------
:stereo:Lượt down không khớp với số fav và comment thì pack này là pack cuối mà tớ share đấy!! mọi ng biết phải làm gì khi down rồi chứ :stereo:
DOWNLOAD [link]
-------
:whisper:Lần sau chắc tớ chỉ share cho ng quen thôi =]]:whisper:
Add a Comment:
 
:iconchanyunsociupark:
chanyunsociupark Apr 13, 2014  Hobbyist Artist
xinn
Reply
:iconmydestinys:
MyDestinys Feb 25, 2014  New member
xin :3
Reply
:iconnightyj:
NightYJ Feb 22, 2014  New member
Fav+cmt
Reply
:iconlucca27081999:
Lucca27081999 Feb 2, 2014  Professional Interface Designer
Fav+cmt

Reply
:iconnuhae54:
nuhae54 Nov 24, 2013  Student Interface Designer
fav + cmt 
Reply
:iconsawa2000:
Sawa2000 Nov 24, 2013  Student Interface Designer
fav + cmt 

Reply
:iconslunanguyen:
SlunaNguyen Nov 23, 2013  Student Interface Designer
Fav + cmt
Reply
Add a Comment: