Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
June 23, 2013
Image Size
424 KB
Resolution
625×1200
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
7,868
Favourites
205 (who?)
Comments
255
Downloads
336
×
PSD Resources Pack by @ EriolJanEJ by Eriol-Diggory-Art PSD Resources Pack by @ EriolJanEJ by Eriol-Diggory-Art
PSD HAS CLOSED
:juggle::juggle:Xin chào tất cả mọi người, tớ là Eriol. Đây là những workart mà tớ thích nhất trong các art mà tớ đã làm ra trong suốt hơn một tuần lễ qua tu luyện theo kiểu style này. Các bạn có thể xem các art này với kích thước lớn và rõ hơn trong gallery của tớ ^^:juggle::juggle:

:no:Có nhiều lý do để tớ quyết định chia sẻ PSD của các art trên: một phần là tớ sắp bước vào lớp 9 nên phải cưỡng lại việc chìm đắm đuối trong Photoshop và computer; cái thứ hai chính là computer của tớ đã bị hỏng rất nặng cho nên tớ không thể thường xuyên đem sức người ra cày như trước nữa ^^; và cuối cùng là tớ không muốn giữ riêng thành quả cho mình, vì tớ đã trải qua rất nhiều cảm giác tận hưởng một art đẹp mà lại không biết cách tạo ra nó => vì thế tớ quyết định share một tý của riêng của mình để có thể giúp đỡ các bạn một phần nào đó trong vệc tạo ra các ideas of design mới lạ hơn nữa ^~^:no:

:DTrong pack này::D
All resources decorated: Collected from many blogspot of scrapbookers
Stock PNG render: Cắt bằng Topaz remask 3, Quick selection tool, hard eraser.
Blending color: by me
Style, cách sắp xếp stock, res: by me ( đôi điểm về style của tớ: 2 stock (medium and small) cùng slot, cùng idol; small stock xếp trước, res hoa, lá đè lên, sau đó đến medium stock và một tý xí hoa lá + text đè lên trên)
Text: font collected by me, simple style với stoke and drop shadow:D Rule: :D
Các chủ resouces đều có rule của riêng mình, Eriol sẽ tổng hợp những rule quan trọng nhất:
+ Chỉ dùng cho art cá nhận, không share tự do link down nguyên bản ở bất cứ cộng đồng, tổ chức nào
+ Không change, move, hide credit của art, không được cóp nguyên mẫu
+ Ghi đầy đủ credit khi sử dụng (dùng gì ghi nấy ^^)
Style/Blending/Stock/PNGrender by @EJ ~Eriol-Diggory-Art
Resources from blog of Digitee Design's Shelia, Meta Wulandari Design


NGỪNG SEND PSD

It's all.
Eriol đã gác kiếm đi tu, tuy nhiên tớ vẫn có thể onl sometimes để có thể xem, tư vấn,...với workart của mọi người. Vì thế đừng ngại !! ^^ nếu có gì khó khăn có thể đến tìm tớ nhé. Tuy art của tớ chưa được gọi là đẹp, kiến thức của tớ về design cũng chưa quái vật gì cả ^^ nhưng giúp được đến đâu thì tớ sẽ giúp ^^. Tớ cũng sẽ cố gắng kiếm thêm những resources, công cụ có ích để share thêm cho mọi người!! *chỉ hy vọng mọi người làm đúng dùm cái rule để tránh bị chủ resources... * :sun::sun::sun:
Thân
Add a Comment:
 
:iconsmilergorl:
smilergorl Featured By Owner Jun 3, 2014
Link plz.
Reply
:iconzeynepcyrus:
Zeynepcyrus Featured By Owner May 16, 2014  Hobbyist Interface Designer
fav + cmt = psd please.
Reply
:iconeunjiareun:
eunjiareun Featured By Owner May 2, 2014
<font><font>fav + cmt = psd please </font></font>
Reply
:iconharryninkedisi:
Harryninkedisi Featured By Owner Apr 22, 2014
Link plz
Reply
:iconnota179:
nota179 Featured By Owner Apr 21, 2014
fav + cmt = psd please.
Reply
:iconanqeelqueen1:
AnqeelQueen1 Featured By Owner Mar 23, 2014  Hobbyist Artist
fav + cmt = psd please.
Reply
:iconchoimertjrm:
ChoiMertJRM Featured By Owner Feb 9, 2014  Professional Artist
fav + cmt = psd 1
Reply
:iconparkbomin:
ParkBoMin Featured By Owner Feb 6, 2014
fav + cmt = res
Reply
:iconevaesen:
EvaEsen Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Interface Designer
fav + cmt = psd 1 Love 
Reply
:iconjing2k:
jing2k Featured By Owner Dec 22, 2013
:< ngừng share mất rồi

Reply
Add a Comment: